Welkom / Wolkom

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen.
We streven naar broederschap onder alle mensen. Met daarbij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als kompas.
Als lid van de samenleving voelen wij de verantwoordelijkheid om ons in te zetten voor een multiculturele en pluriforme samenleving waarin verschillende culturele en levensbeschouwelijke stromingen naast elkaar kunnen bestaan.
Het gaat hierbij om normen en waarden, regels en wetten, die zijn ontstaan met het oog op een zo goed mogelijke, voor alle mensen leefbare samenleving.
Odd Fellows verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar. Wij zijn lid geworden omdat we op enig moment in ons leven behoefte hadden aan méér dan carrière, gezin en sportvereniging alleen. Gewone mensen op zoek naar meer diepgang in hun leven.

*

Diamant De Waarheid

DE WAARHEID BESTAAT NIET!
Dé waarheid bestaat niet.
De waarheid is als een diamant. Een diamant heeft meer dan 50 vlakken en ieder ziet vanuit zijn eigen waarnemingsplaats andere vlakken – andere kleuren – andere waarheden.
Al naar gelang we er voor open staan werken deze vlakken kleur gevend in ons leven. Maar welke kleuren zijn er nog meer? Veel!
Andere mensen met andere waarheden laten de diamant voor ons draaien zodat we andere vlakken ervan zien.
En ja, dat kunnen wonderlijke kleuren zijn die niet altijd harmonisch binnenkomen. Hecht er geen waarde aan – kijk alleen maar, zonder oordeel. Zodra je er een betekenis, een waarde aan toekent draai je de diamant weer terug naar je eigen vlak en houdt de ontdekking op. Daarom altijd de regel: de zoeker naar waarheid is het niet toegestaan om te oordelen.

*

Culturele Hoofdstadfacebook-logo-jpgwpc41b7e60_05