Over kwaliteit en de Odd Fellows

Over kwaliteit en de Odd Fellows Je hebt klok-tijd en kwali-tijd. Wat ons in onze maatschappij in toenemende mate ontstolen wordt is kwaliteit en dat komt vooral doordat de digitale kloktijd steeds meer als meetlat voor kwaliteit wordt gebruikt. In zo goed als alle organisaties geldt steeds meer het adagium: ‘meten is weten’ en dat … [Lees meer…]

Wie zijn Odd Fellows?

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden. Onze activiteiten zijn … [Lees meer…]

Betrokkenheid

Odd Fellows verschillen in cultureel, religieus, maatschappelijk en politiek opzicht van elkaar. Wij zijn lid geworden omdat we op enig moment in ons leven behoefte hadden aan méér dan carrière, gezin en sportvereniging alleen. Gewone mensen op zoek naar meer diepgang in hun leven. Individuen die iets willen betekenen voor de medemens en die zichzelf daarbij … [Lees meer…]

Persoonlijke groei

In de hectiek van alledag is het moeilijk tijd te vinden voor jezelf. Bezinning en nadenken over wat je nu echt belangrijk vindt, schieten er vaak bij in. Hoeveel ruimte geef je aan de ander en hoe verleg je daarbij jouw grenzen? In hoeverre ben je echt bereid om naar een ander te luisteren bij … [Lees meer…]

Samen Sterk

Onze samenleving kan niet zonder mensen die omzien naar anderen. Wij, Odd Fellows, kiezen ervoor om met elkaar onze bijdrage te leveren, gesteund door gemeenschappelijke idealen zoals Vriendschap, Liefde en Waarheid. Deze en andere idealen proberen we werkelijk waar te maken in ons leven van alledag. Zij vormen een gemeenschappelijk kader van waaruit wij onze … [Lees meer…]

Verschillende meningen

Odd Fellows zijn verschillend van elkaar, maar erkennen allemaal een hogere macht. Aan dit begrip kan ieder van ons zijn eigen betekenis geven. Het begrip kan men religieus opvatten, maar ook anders. En dat staat vrij. We zoeken vanuit een oprechte interesse in elkaar naar wat ons bindt en we zetten ons in om te … [Lees meer…]

Wereldwijde harmonie

Hoe zou onze wereld eruitzien als er harmonie onder de mensen zou zijn? We hoeven alleen maar de binnen- en buitenlandse nieuwsberichten te volgen om te weten dat harmonie onder de mensen nog ver te zoeken is. Heel idealistisch streven Odd Fellows naar de realisatie van wereldwijde harmonie. Het elkaar accepteren om wie we zijn, … [Lees meer…]

Bijeenkomsten

Odd Fellows zijn bij elkaar en bij de maatschappij betrokken. Wij tonen tijdens onze (twee)wekelijkse bijeenkomsten oprechte belangstelling voor de ander en wij leveren een bijdrage aan een betere samenleving. Vraag aan een Odd Fellow hoe het met hem gaat en je krijgt een eerlijk antwoord. Wij zijn er voor elkaar op momenten van voor- … [Lees meer…]

Odd Fellows formeel

De beginselverklaring van het Odd Fellowship luidt als volgt: het zijn van Odd Fellow vraagt geloof in, respectievelijk erkenning van, een hogere macht, onder erkenning van ieders recht tot het zelfstandig beleven daarvan en is gebaseerd op de gedachte dat de mens als denkend wezen medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich als samenleving afspeelt op aarde … [Lees meer…]

Odd Fellow in beeld

Odd Fellows in beeld Om u in staat te stellen een nog beter beeld te krijgen over het Odd fellowship, hierbij een presentatie die u zowel in PDF als Powerpoint kunt openen   Presentatie in Powerpoint Presentatie in Acrobat format