Organisatie

Wat betekenen de letters IOOF? Deze letters vormen de beginletters van de officiële naam van onze Orde, namelijk. “Independent Order of Odd Fellows”. Waarvan is die Orde onafhankelijk (independent)? In de loop van de geschiedenis heeft het woord “independent” verschillende betekenissen gehad. Nu betekent het dat de Orde niet afhankelijk is van, of gebonden is … [Lees meer…]

Doelstelling

Wat is de ethische achtergrond van de Orde? De ethische achtergrond is verwoord in onze Beginselverklaring die als volgt luidt: “Het Odd Fellowship vraagt geloof in, c.q. het erkennen van een Hogere Macht, en is gebaseerd op de gedachte dat de mens, als denkend wezen, medeverantwoordelijk is voor hetgeen zich in de  samenleving afspeelt op aarde; … [Lees meer…]

Lidmaatschap (veel gestelde vragen)

Worden er bepaalde eisen gesteld aan het lidmaatschap? Wij vragen van toekomstige leden: Geloof in, c.q. erkenning van een Hogere Macht, maar ieder heeft het recht zelf inhoud te geven aan dit begrip. Bovendien vragen wij geloof in de broederschap van mensen, alsmede een onbesproken gedrag. Daarnaast moet een lid natuurlijk ook aan zijn financiële … [Lees meer…]

Religieuze aspecten

De IOOF vraagt geloof in c.q. erkenning van een Hogere Macht. Waarom? De Odd Fellows gaan uit van het bestaan van een Hogere Macht, van de gedachte dus dat er meer moet zijn tussen hemel en aarde; dat men tenminste niet zelf de maatstaf aller dingen is. Bij het Odd Fellow zijn behoort het zoeken … [Lees meer…]

De logebijeenkomst

Uw bijeenkomsten worden “zittingen” genoemd. Waarom? Met het woord “zitting” geven wij aan dat het om een besloten bijeenkomst gaat, die alleen voor leden toegankelijk is. Als er ook niet-leden aanwezig mogen zijn, spreken we van een “bijeenkomst”. Zijn die zittingen altijd gelijk? Nee, we onderscheiden drie soorten zittingen: de gewone wekelijkse of tweewekelijkse zittingen; feestelijke … [Lees meer…]